on Oct 24th, 2007CV

Asmeninė informacija:

Dead Like Me divx

dr. Ernestas Rimšelis

Studijos

2006-11-22

Apginta socialinių mokslų teisės krypties daktaro disertacija
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamojo proceso katedra

Nuo 1996 iki 2001 m.
Teisės magistro kvalifikacija

Killshot rip

Lietuvos teisės universitetas Teisės fakultetas

Darbo patirtis

Nuo 1999 iki šiol
Lietuvos apeliacinis teismas,
teismo pirmininko patarėjas
(iki tol Baudžiamųjų bylų skyriaus konsultantas,
teisėjo padėjėjas, pirmininko padėjėjas)

Local Hero dvd

Nuo 2002 iki šiol
Mykolo Rimerio universiteto
Teisės fakulteto

Scarecrows film

Baudžiamojo proceso katedros lektorius

Kita darbinė veikla

· Teismų tarybos 2004 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 305 sudarytos darbo grupės „Teismų informacinės sistemos diegimo ir eksploatavimo metu iškylantiems klausimams spręsti“ narys;

·Teismų tarybos 2004 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 307 sudarytos darbo grupės „Sprendimų, nuosprendžių, nutarimų ir nutarčių skelbimo internete tvarkai parengti“ narys;

·Teismų tarybos 2005 m. lapkričio 4d. nutarimu Nr. 13P-403 sudarytos darbo grupės „Išvadai dėl atstovų spaudai teisme parengti“ narys;

· Teismų tarybos 2005 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 13 P – 350 sudarytos darbo grupės „Dėl teisėjų darbo užmokesčio analizės“ narys;

· 2005 m. spalio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginio planavimo komiteto sudarytos tarpžinybinės darbo grupės „Parengti siūlymams dėl valstybės tarnybos ir savivaldybių institucijų <…> vertinimo kriterijų“ narys;

· Teismų tarybos 2006 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 13 P – 437 sudarytos darbo grupės „2006 m. vasario 11 d. Nr. 13 P –

Gone Baby Gone move

437 „Bylų paskirstymo naudojant informacines technologijas taisyklėms parengti“ narys;

· Teismų tarybos 2006 m vasario 11 d nutarimu Nr. 13P-438  sudarytos darbo grupės  „Duomenų tvarkymo teismų sistemoje taisyklėms parengti“ vadovas;

· Teisėjų tarybos 2007 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 13P-187  sudarytos darbo grupės „Teisminio proceso bylų kategorijų bei procesinių sprendimų šiose bylose kategorijų klasifikatorių pakeitimui“ vadovas;

Neverland movie download

· Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 27V-132 sudarytos „Nacionalinės teismų administracijos, teismų ir prokuratūros vidaus audito tarnybų ir vadovų bei auditorių, vertinimo komisijų narių ir 18–20 kategorijų karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos“ narys;

· Teisėjų tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sudarytos darbo grupės, sprendžiančios teismų informacinės sistemos naudojimo ir plėtros klausimus narys ir sistemos valdytojo nuolatinis praktinis konsultantas;

· Dalyvavimas rengiant: Baudžiamojo proceso ir Baudžiamojo kodeksų projektus; Teismų įstatymo pakeitimų projektus; Teisėjų atlyginimo įstatymo projektą; taip pat dalyvauta rengiant daugelį Teisėjų tarybos nutarimų;

Šiuo metu komentarai draudžiami.