on May 13th, 2009Publikacijos

  • Esminiai baudžiamojo proceso pažeidimai: naujieji sampratos aspektai// Jurisprudencija. 2005 m. T. 67 (59);
  • Ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas teismui skiriant kardomąsias priemones// Jurisprudencija. 2005. T. 75(67);
  • Baudžiamojo proceso teisės pažeidimas: samprata ir sudėtis// Jurisprudencija. 2006. T. 6(84)
  • Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai: samprata, vertinimas ir teisiniai padariniai. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai: teisė (001 S). Vilnius.2006;
  • Baudžiamojo proceso teisės pažeidimo ir neteisingo teismo sprendimo priėmimo priežastinio ryšio svarba ir problemos// Jurisprudencija. 2008. T.6 (108)
  • Rimšelis R., Garnelienė L., Apeliacijos sampratos įtaka teismų praktikai baudžiamajame procese//Socialinių mokslų studijos. 2009, Nr. 4(4)
  • Rimšelis E., Jurka R., Baudžiamojo proceso optimizavimas: rašytinio proceso prielaidos ir galimybės // Jurisprudencija, 2012. Nr. 19(2)
  • Rašytinio proceso plėtra Lietuvos baudžiamojo proceso teisėje//Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai (vyr. moksl. red. Gintaras Švedas). Vilnius: Registrų centras, 2014.

Šiuo metu komentarai draudžiami.